Gutenberg handpers

Rond 1450 gebruikte Johannes Gutenberg (de uitvinder van de boekdrukkunst in Europa) een wijnpers die hij modificeerde tot drukpers. Zo’n pers was gemaakt van hout en door middel van een grote schroef werd deze pers op spanning gebracht. Gutenberg voorzag de schroef van een handvat (de bengel) waarmee hij het papier en de drukvorm onder spanning gebracht.

De originele drukpers is nooit gevonden, maar onderstaande demonstratie op een replica geeft een goed beeld hoe drukkers in de 15e eeuw drukte. De film is gemaakt bij Crandall Historical Printing Museum – USA,

Originele Youtube film is van Sabrina Huyett.