Om met elkaar te kunnen communiceren is taal ontstaan en later ook het schrift. Het eerste (beeld)schrift bestond uit plaatjes, denk maar aan rotstekeningen en de Egyptische hiëroglyphen.

proto-sin

De Feniciërs uit het midden-oosten zijn vermoedelijk de uitvinders van het eerste echte alfabet (1250 voor Christus) Het had 22 medeklinkers en werd van rechts naar links geschreven. Via de Grieken en de Romeinen kwam het schrift naar Europa. Het schrift werd steeds verder ontwikkeld, tot de 26 letters zoals we die nu kennen.

Gutenbergbijbel

Om teksten te kunnen verspreiden werden de geschriften keer op keer door monniken overgeschreven. Dat koste heel veel tijd. Door de uitvinding van de boekdrukkunst (het drukken met losse letters) was het mogelijk om teksten sneller te reproduceren en kon het geschreven woord sneller over de wereld worden verspreid.

Zie ook http://www.letterfontein.nl/hoehetbegon.html